Oddział PTTK Rabka

Działalność StatutowaStatutowa działalność naszego Oddziału przejawia się poprzez:

  • organizowanie Kół i werbowanie członków zarówno we własnym środowisku jak i w zakładach pracy oraz na terenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych całego regionu działalności tzw. SKKT PTTK Szkolne Kluby Krajoznawczo-Turystyczne,
  • organizowanie wycieczek turystyki kwalifikowanej, zwłaszcza górskiej,
  • prowadzenie poradni krajoznawczej,
  • prowadzenie Terenowego Referatu Weryfikacyjnego (TRW) dla wszystkich niższych stopni GOT- Górskiej Odznaki Turystycznej,
  • opieka nad trzema schroniskami (Maciejowa, Stare Wierchy, Luboń Wielki),
  • opieka nad letnimi szlakami turystycznymi,
  • organizacja rajdów i zlotów turystycznych między innymi (Młodzieżowy Zlot Turystyczny im. Czesława Trybowskiego.Oddział PTTK Rabka

Więcej informacji pod adresem:
34-700 Rabka - Zdrój
ul. Piłsudskiego 1
tel/fax.(0-18) 267 73 17