Oddział PTTK Rabka

Władze Oddziału PTTK RabkaZarząd Oddziału

Prezes Oddziału: Piotr Czyszczoń
Wice Prezes: Marcin Pępkowski
Skarbnik: Emilia Rogowiec
Sekretarz: Maria Czyszczoń
Członkowie: Maria Pitek, Beata KonwerskaKomisja Rewizyjna

Przewodniczący: Piotr Sumara
Członkowie: Krzysztof Moskała
  Józef ŻurekOddział PTTK Rabka

Skład Zarządu Oddziału PTTK Rabka wybrany na Walnym Zjeżdzie Oddziału w dniu 11.03.2017r.Więcej informacji pod adresem:
34-700 Rabka - Zdrój
ul. Piłsudskiego 1
tel/fax.(0-18) 267 73 17