34-700 Rabka-Zdrój ul. Piłsudskiego 1  tel/fax.(0-18) 267 73 17 e-mail: poczta@rabka-zdroj.pttk.pl
Strona główna
Rabka-Zdrój
BORT
Oddział PTTK
Z życia Oddziału
Galeria fotografii
Zielone schroniska


logo PTTK
Zarząd Główny
PTTK


140 lat PTTK
140 lat PTTK


Turystyka łączy pokolenia

logo COTG
Centralny Ośrodek
Trystyki Górskiej PTTK


Herb Rabki
Rabka-Zdrój


GOPR
GOPR


Oddział PTTK w Rabce-Zdrój działa od 90 lat
ZIELONE SCHRONISKA:

ZIELONE SCHRONISKA w paśmie Beskidów-Gorców-Pienin

Program Regionalny Małopolska PTTK Unia Europejska

MARKOWY PRODUKT TURYSTYKI GÓRSKIEJ
„ZIELONE SCHRONISKA” W PAŚMIE BESKIDÓW-GORCÓW-PIENIN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Beneficjentem Projektu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Realizacja Projektu: Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 6 394 626,20 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3 842 788,30 PLN

Projekt ma na celu rozwój oferty dla turystyki aktywnej w sąsiadujących pasmach górskich Beskidy-Gorce-Pieniny, jako elementu kompleksowego sieciowego markowego produktu tury-stycznego w zakresie turystyki aktywnej w górach Małopolski, atrakcyjnego w skali międzynarodowej.
Istotą pomysłu jest rozwinięcie unikalnego, „społecznościowego” wizerunku schronisk jako węzłów zrównoważonej turystyki aktywnej, łączącej motywy przyrodnicze, krajoznawcze, kulturowe i ekologiczne.
Wyróżnikiem będzie m.in. własny standard nieodpłatnej oferty pod logiem „Zielone Schroniska”, silne powiązanie produktu z dziedzictwem historycznym i kulturowym, przy jednoczesnym szerokim zastosowaniu i dostępie do nowoczesnych technologii IT. W efekcie produkt przyciągnie nowe grupy turystów, w tym zagranicznych, a także pomoże utrzymać zainteresowanie osób dotychczas uprawiających turystykę pieszą w górach.

Zakres rzeczowy projektu ZIELONE SCHRONISKA w Pasmie Beskidów-Gorców-Pienin złożony jest z pięciu komponentów realizowanych w 11 obiektach należących do sieci schronisk górskich PTTK: na Hali Łabowskiej, Jaworzynie, Przehybie, Nad Wierchomlą, na Maciejowej, Starych Wierchach, Turbaczu, Luboniu Wielkim, Markowych Szczawinach, Leskowcu i Hali Krupowej, których skoordynowana realizacja w efekcie ma przynieść rozwój kompleksowego produktu turystycznego:

  • Wystandaryzowanie i podniesienie jakości ogólnodostępnej nieodpłatnej oferty jedenastu schronisk: planuje się szczegółowe opracowanie i wprowadzenie jednolitego standardu tej oferty, tak, aby każdy turysta z góry wiedział czego i gdzie może oczekiwać, i aby była to oferta wysokiej jakości.
  • Wprowadzenie w schroniskach nowych atrakcji, które staną się dodatkową zachętą do podejmowania wędrówek na szlakach górskich.
  • Wytyczenie tras zimowych w rejonach schronisk, co wzbogaci ofertę zimową dla wytrawnych turystów oraz amatorów sportów zimowych i przyczyni się do zmniejszenia sezonowości ruchu turystycznego w górach.
  • Modernizacja i rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w obiektach, które wymagają jej uzupełnienia – tak, aby mogły obsługiwać ruch turystyczny zgodnie z wymogami ochrony środowiska i możliwie najmniejszym negatywnym oddziaływaniu na otoczenie.
  • Doposażenie schronisk w środki pierwszej pomocy, w tym szczególnie ratujące życie – defibrylatory (wszystkie).

ZIELONE SCHRONISKA w Tatrach Polskich

Program Regionalny Małopolska PTTK Unia Europejska

MARKOWY PRODUKT TURYSTYKI GÓRSKIEJ
„ZIELONE SCHRONISKA” W TATRACH POLSKICH

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Beneficjentem Projektu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Realizacja Projektu: Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 3 452 279,40 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 014 962,10 PLN

        Projekt ma na celu rozwój oferty dla turystyki aktywnej w paśmie górskim Tatr Polskich, jako elementu kompleksowego sieciowego markowego produktu turystycznego w zakresie turystyki aktywnej w górach Małopolski, atrakcyjnego w skali międzynarodowej.
        Istotą pomysłu jest rozwinięcie unikalnego, „społecznościowego” wizerunku schronisk jako węzłów zrównoważonej turystyki aktywnej, łączącej motywy przyrodnicze, krajoznawcze, kulturowe i ekologiczne. Bazuje na wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz atrakcyjności turystycznej tych gór, w tym obszarów objętych granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz TANAP.
        Projekt przewidziany jest do realizacji na stosunkowo zwartym i jednolitym obszarze Tatr Polskich – w granicach powiatu tatrzańskiego, ma objąć 7 obiektów należących do sieci tatrzańskich schronisk górskich PTTK: nad Morskim Okiem, na Hali Gąsienicowej, Hali Kondratowej, Hali Ornak, na Polanie Chochołowskiej, w Dolinie Pięciu Stawów Polskich i Dolinie Roztoki.
        Wyróżnikiem będzie m.in. własny standard nieodpłatnej oferty pod logiem „Zielone Schroniska”, silne powiązanie produktu z dziedzictwem historycznym i kulturowym, przy jednoczesnym szerokim zastosowaniu i dostępie do nowoczesnych technologii IT. W efekcie produkt przyciągnie nowe grupy turystów, w tym zagranicznych, a także pomoże utrzymać zainteresowanie osób dotychczas uprawiających turystykę pieszą w górach.
        Zakres rzeczowy projektu złożony jest z czterech komponentów realizowanych w wyżej wymienionych obiektach, których skoordynowana realizacja w efekcie ma przynieść rozwój kompleksowego produktu turystycznego:

  • Wystandaryzowanie i podniesienie jakości ogólnodostępnej nieodpłatnej oferty siedmiu schronisk: planuje się szczegółowe opracowanie i wprowadzenie jednolitego standardu tej oferty, tak, aby każdy turysta z góry wiedział czego i gdzie może oczekiwać i aby była to oferta wysokiej jakości.
  • Wprowadzenie w wybranych, predestynowanych do tego schroniskach nowych atrakcji, które staną się dodatkową zachętą do podejmowania wędrówek na szlakach górskich, ale jednocześnie sprzyjać będą zatrzymywaniu masowego turysty w dolinach tatrzańskich i/lub oferować mu atrakcje alternatywne do dalszej wędrówki w partie szczytowe gór.
  • Przygotowanie i promowanie szlaków i tras zimowych, co wzbogaci ofertę zimową dla wytrawnych turystów oraz amatorów sportów zimowych i przyczyni się do zmniejszenia sezonowości ruchu turystycznego w górach.
  • Modernizacja i rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w obiektach, które wymagają jej uzupełnienia – tak, aby mogły obsługiwać ruch turystyczny zgodnie z wymogami ochrony środowiska i możliwie najmniejszym negatywnym oddziaływaniu na otoczeni.

Strona główna | Rabka-Zdrój | Oddział PTTK | BORT | Z życia Oddziału | Galeria fotografii

(R) 2017 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Rabka.
All rights reserved worldwide.