Z życia Oddziału

80-lecie Oddziału PTTK Rabka

11 października 2008 roku Oddział PTTK w Rabce przeżywał swoje święto obchodząc 80-tą rocznice powstania w Rabce struktur Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, prekursora PTTK.

Uroczystości rozpoczęły się już dzień wcześniej, kiedy to na grobach zmarłych członków Oddziału zapalono znicze. W ich intencji, a także o dalszą pomyślność dla Oddziału, odprawiona została Msza święta w kościele pw. św. Teresy, koncelebrowana przez ks. Bolesława Żmudę oraz ks. Andrzeja Zająca – duszpasterza z Ośrodka Rekolekcyjnego na Śnieżnicy i ks. Szczepana Gacka - proboszcza z Gliczarowa Górnego, który wygłosił piękne, treściwe i zachęcające do dalszego działania kazanie.

Po Mszy, za pocztem sztandarowym, uczestnicy przeszli do gościnnego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury gdzie już okazało się, że zainteresowanie tymi wydarzeniami jest bardzo duże, przybyło wielu gości z zewnątrz i w efekcie brakowało miejsc siedzących. W MOK-u zostaliśmy przywitani przez Panią Burmistrz Ewę Przybyło, która była naszym patronem honorowym, a następnie swoje powitanie wygłosił prezes Oddziału – Jan Ceklarz. Prezes Jan Ceklarz przekazał głos przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego Obchodów i prowadzącemu uroczystość – Janowi Stanisławowi Ceklarzowi (wtedy też wyjaśniono zebranym, że w Oddziale rabczańskim działa dwóch Janów Ceklarzów i co ciekawe nie są oni spokrewnieni).

Następnie miało miejsce przedstawienie planu uroczystości, szczegółowe przywitanie gości oraz podziękowania, po czym głos zabrali: prezes Zarządu Głównego – Lech Drożdżyński, oraz w imieniu Zarządu Oddziału w Rabce - Michał Skowron.

Potem był czas na uhonorowanie niektórych członków Oddziału. Złotą Odznakę Zasłużonego Przewodnika otrzymali z rąk Celiny Jabłońskiej (członka Zarządu Głównego PTTK oraz przyjaciela Oddziału w Rabce): Maria Antos, Julian Chrustek, Janusz Danielewicz, Józef Gaca, Tadeusz Plichta, Andrzej Szczerbowski i Adam Worwa. Był również czas dla zaproszonych gości, głos zabrali: Ewa Przybyło – Burmistrz Rabki-Zdroju, Jan Zięba z Oddziału PTTK w Nowym Targu, Wojciech Żak z Oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej, Mariusz Zaród – naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR oraz Celina Jabłońska tym razem w imieniu Oddziału PTTK Beskid z Nowego Sącza.

Na tym zakończyła się bardzo miła tak zwana część oficjalna. W drugiej części obchodów, która miała na celu przypomnienie znaczących wydarzeń z historii Oddziału, odbyła się promocja książki pt: Karty z dziejów rabczańskiej turystyki (W 80-lecie Oddziału PTT-PTTK w Rabce) autorstwa Katarzyny Ceklarz, Jana Stanisława Ceklarza, Jerzego Kapłona i Marii Olszowskiej. Referaty wygłosiła Katarzyna Ceklarz oraz Maria Olszowska.

Po promocji, ostatnim punktem obchodów było otwarcie wystawy 80 lat na 80 fotografiach (autorstwa Katarzyny Ceklarz) przez naszego drugiego patrona honorowego – Jana Wieczorkowskiego, prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Jan Wieczorkowski w trakcie swojego, pełnego emocji wystąpienia, które zostało serdecznie przyjęte przez publiczność, odniósł się do rzeczy zawartych w książce oraz na wystawie doceniając prace autorów.

Wystawa pt: 80 lat na 80 fotografiach wzbudziła ogromne zainteresowanie zwłaszcza, że wielu gości znalazło siebie na fotografiach sprzed lat. Później większość zaproszonych osób oraz członków Oddziału udała się do Kawiarni Zdrojowej na obiad, deser oraz długie rozmowy ze znajomymi (a była możliwość spotkania także tych niewidzianych od lat). Po obiedzie zaczęto przygotowywać się do wielkiego zakończenia, czyli koncertu legendy piosenki poetyckiej i turystycznej – Wolnej Grupy Bukowina.

Faktycznie okazało się, że zakończenie można nazwać wielkim bo sala kawiarni Zdrojowej (która przecież nie jest mała) pękała w szwach. Zgromadziło się w niej wielu wielbicieli tego zespołu, zarówno z Rabki jak i z poza niej (m.in. koledzy z Studenckiego Koła Przewodników Górskich z Krakowa, którzy specjalnie do Rabki przyszli z Turbacza w ramach organizowanej przez siebie wycieczki w Gorce). Koncert zgodnie z przewidywaniem był wspaniałym wydarzeniem, natomiast zupełnie nieprzewidziana była przerwa w dostawie prądu w trakcie bisów, co spowodowało powstanie niesamowitej atmosfery. Wolna Grupa Bukowina grając unplugged, początkowo przy całkowitej ciszy a następnie przy współudziale publiczności, która razem z nimi śpiewała piosenki. Wydawało się, że bisom nie będzie końca.

Wypada teraz tylko, z zapałem naszych założycieli, wziąć się do dalszej pracy, po drodze robiąc coraz większe imprezy.

Katarzyna Ceklarz
Książka

W ramach obchodów 80-lecia udało się wydać, dzięki Centralnemu Ośrodkowi Turystyki Górskiej w Krakowie, książkę pt: Karty z dziejów rabczańskiej turystyki (W 80-lecie PTT-PTTK w Rabce), z nowymi, wcześniej niepublikowanymi danymi na temat Oddziału, mającą być pamiątką minionych wydarzeń oraz obchodów 80-lecia. Mamy nadzieje, że będzie ona zarówno materiałem źródłowym jak i przyjemną lekturą.Więcej informacji pod adresem:
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Piłsudskiego 1
tel/fax.(0-18) 267 73 17