Z życia Oddziału

Dzień Przewodnika

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PRZEWODNIKA
TURYSTYCZNEGO- 2012
W ODDZIALE PTTK RABKA.

Wspólnym spotkaniem Koła Przewodników Turystycznych i członków Koła Terenowego przy Oddziale PTTK w Rabce w dniu 27 stycznia 2012 zainaugurowaliśmy obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego i nowy rok działalności turystycznej. Był wspólny posiłek, wspólne kolędowanie i odznaczanie „Zasłużonego Przewodnika” kol. Romana Kobaka oraz planowanie nowych imprez.

koleda

PRZEBIEG IMPREZY „PRZEWODNICY PTTK DZIECIOM- 2012”
ZORGANIZOWANEJ DLA DZIECI Z GMINY BYSTRA- SIDZINA W DNIU 09. 02. 2012
PRZEZ PRZEWODNIKÓW: BEATĘ KONWERSKĄ I TADEUSZA UCZNIAKA
Z KOŁA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH ODDZIAŁU PTTK RABKA ZDRÓJ

W ramach Małopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych pod hasłem: „Śladami ks. Karola Wojtyły – Papieża Jana Pawła II po Małopolsce” udaliśmy się do Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego Służby Liturgicznej i Ruchu Światło- Życie „Maksymilianum” w Bystrej. Jest to jeden z bardzo nowocześnie i ekologicznie urządzonych ośrodków rekolekcyjnych w Małopolsce. Opiekę nad Domem sprawują Siostry Sercanki z Krakowa, które użyczyły swej gościny grupie 42 osobowej dzieci z opiekunami z Bystrej i Sidziny.

tablica

Zaczątkiem Ośrodka Rekolekcyjnego „Maksymilianum” w Bystrej była drewniana willa Pani Cecylii Szewczyk, która jako samotna osoba ofiarowała swój dom na potrzeby Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Wcześniej willa była wynajmowana przez „ruch oazowy” a od 1975 organizowane były tu rekolekcje oazowe, których dosyć częstym „gościem” bywał biskup Karol Wojtyła- po drodze odwiedzał również dwa domy oazowe w Sidzinie. Od stycznia 1978 r. na prośbę Ks. Kardynała Karola Wojtyły Siostry ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie podjęły się opieki nad ośrodkiem i przebywającymi w nim osobami i funkcję tę z pełnym poświeceniem sprawują do dziś.

tablica

tablica
Przy kominku dzieci zaznajamiane są z pracą przewodnika turystycznego oraz z celem spotkania

tablica

tablica
Przewodnik Tadeusz Uczniak zaznajamia dzieci z historią powstania Domu Rekolekcyjnego „Maksymilianum” w Bystrej i miejscami związanymi z pobytem ks. Bpa Karola Wojtyły- papieża Jana Pawła II na trenie Bystrej i Sidziny.

tablica
Przewodniczkami po Domu Rekolekcyjnym „Maksymilianum” były Siostry „Sercanki” sprawujące pieczę nad domem i „domownikami”.

tablica
Krótka modlitwa i nieśmiertelna „Barka” w kaplicy pw. Św. Maksymiliana

Pamiątki po bł. Janie Pawle w Domu Rekolekcyjnym „Maksymilianum” w Bystrej:

  • ornat w którym papież odprawiał Mszę św w Kalwarii,
  • akordeon podarowany Domowi przez Jana Pawła i inne.

W ośrodku znajdują się dwie kaplice. Kaplica pw. Matki Kościoła nastraja do adoracji i kontemplacji. Tu znajdują się relikwie min. bł. Papieża Jana Pawła, bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, św. Siostry Faustyny, bł. Karoliny Kózkówny, św. brata Alberta, św. Stanisława Kazimierczyka, św. Bpa Sebastiana Pelczara, i innych w sumie 16 relikwiarzy.

Na zakończenie spotkania wspólna uczta sfinansowana ze środków Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej Krakowie i Małopolski Urząd Marszałkowski a przygotowana przez Siostry „Sercanki” z Domu Rekolekcyjnego „Maksymilianum” w Bystrej. Kiełbaski z rożna, ciasteczka… ale najbardziej to chyba wszystkim smakował placek ze śliwkami wypieku Siostry Perpetuy wspaniałej Domowej Kucharki .

Gościny użyczyły nam Siostry Serafina Ciepłota, Perpetua Jarosz i Augustiana Wierzbicka - sprawujące pieczę nad Domem.

Opiekę nad dziećmi sprawowali: Agnieszka Matyasik, Bartłomiej Koziana i przewodnicy: Beata Konwerska i Tadeusz Uczniak.

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji Sportu i Turystyki pokrył koszty przewozu dzieci z Sidziny do Bystrej oraz rozwiezienia ich do domów po zakończeniu imprezy.

Wszystkim sponsorom, opiekunom i realizatorom
serdecznie dziękujemy

Przewodnicy:

Beata Konwerska
Tadeusz Uczniak
Kolęda

Dziękujęmy wszystkim uczestnikom za udział w imprezie.Więcej informacji pod adresem:
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Piłsudskiego 1
tel/fax.(0-18) 267 73 17