Z życia Oddziału

Poświęcenie tablicy ks. Surowiaka w Warszawie

Ufundowana przez Oddział PTTK w Rabce – Zdroju tablica dedykowana ks. Janowi Surowiakowi znalazła swoje miejsce wśród innych tablic memoratywnych w kaplicy PTTK im. Jana Pawła II w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce w Warszawie (ul. Josepha Conrada 7). 29 maja odbyła się tam uroczystość poświęcenia tej i innych tablic dedykowanych działaczom PTT-PTTK oraz panoramy Karkonoszy przez proboszcza parafii ks. prałata Jana Szubę.

Zgromadziła ona wielu działaczy turystycznych, m.in. sekretarza Zarządu Głównego PTTK Andrzeja Gordona, poczty sztandarowe ZG i stołecznych oddziałów PTTK. Oddział rabczański reprezentowali prezes Jan Ceklarz, prezes koła przewodników Tadeusz Uczniak i członek zarządu, kierownik biura Maria Gwiazdoń.

Ksiądz Jan Kanty Surowiak (1879 – 1936) to jedna z najbardziej zasłużonych postaci w dziejach naszego miasta. Do Rabki przybył w 1912 r. i początkowo był wikarym, pomocnikiem ks. kanonika Jakuba Zycha w parafii Św. Marii Magdaleny. Prebendę objął po jego śmierci w 1917 r. W okresie niezwykle szybkiego rozwoju uzdrowiska (dwudziestolecie międzywojenne) włączał się aktywnie w wiele spraw. W 1923 r. doprowadził do konsekracji nowego kościoła Św. Marii Magdaleny. W 1925 r. wybudował nową plebanię, przekazując drewniany budynek dotychczasowej na ochronkę Siostrom Miłosierdzia (obecnie przedszkole nr 2). Był jednym z sześciu inicjatorów i założycieli oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Rabce (1928r.), a od 1929 r. aż do śmierci jego pierwszym prezesem. W tym czasie oddział aktywnie działał na rzecz wytyczania i znakowania pieszych szlaków turystycznych w Gorcach i Beskidzie Wyspowym, doprowadził do wybudowania schroniska na Luboniu Wielkim. Wśród największych zasług ks. kanonika Jana Surowiaka wymienia się również powołanie etnograficznego Muzeum im. Wł. Orkana w starym kościele z początki XVII w. To on wystarał się o zgodę władz diecezjalnych przeznaczenia kościoła na ten cel i jako przewodniczący sekcji muzealno-etnograficznej Oddziału PTT poniósł największe zasługi w zbieraniu unikatowych eksponatów sztuki ludowej regionu.

Na podstawie biogramu ze „Słownika Biograficznego Rabki” Marii Olszowskiej i Elfrydy Trybowskiej (Kraków-Rabka 2007).

Galeria foto ...
Kaplica Turystyczna

Zapraszamy serdecznie wszystkich do odwiedzenia Kaplicy Turystycznej w warszawskiej dzielnicy Chomiczówka.Więcej informacji pod adresem:
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Piłsudskiego 1
tel/fax.(0-18) 267 73 17