Z życia Oddziału

Pożegnanie Władysława Worytki

Pogrzeb Pogrzeb Pogrzeb Pogrzeb

W ostatniej drodze kol. Władka Worytko towarzyszyli licznie koledzy i przyjaciele oraz poczty sztandarowe Koła Przewodników z Nowego Sącza i z Oddziału PTTK z Rabki Zdroju.

Prezes Koła Przewodników w Rabce Zdroju Tadeusz Uczniak, pożegnał zmarłego :

Pogrążona w smutku Rodzino śp. Władysława
Czcigodni księża,
Szanowne koleżanki, koledzy, przyjaciele i znajomi, uczestnicy „ostatniego ziemskiego szlaku” naszego kolegi.

Wszystkich nas napawa ogromny smutek i niewypowiedziany żal, bo oto żegnamy człowieka dobrego, oddanego nie tylko pracy zawodowej na kolei, ale przede wszystkim pasjonata turystyki i krajoznawstwa. Swoje umiłowanie do ojczystej ziemi a szczególnie do Beskidów i Tatr, starał się wszczepiać uczestnikom licznych wycieczek prowadzonych przez 45 lat.

Śp. Kol. Władysław Worytko urodził się 28 kwietnia 1944 roku w Zakrzowie. Po ukończeniu średniej szkoły podjął pracę na Polskich Kolejach Państwowych jako pracownik Odcinka Sieci i Zasilania w Suchej Beskidzkiej. Jako mieszkaniec Rabki zetknął się z prężnie działającym Oddziałem PTTK w Rabce Zdroju, którego w roku 1969 został członkiem. W roku 1970 ukończył kurs „przewodników beskidzkich” zorganizowany przez „Babiogórski Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej”. W roku 1971 uzyskał uprawnienia do prowadzenia wycieczek jako przewodnik terenowy po pięciu ówczesnych województwach tj. po krakowskim, tarnowskim, nowosądeckim, bielsko-bialskim i katowickim.

Swoją aktywność w zakresie turystyki i krajoznawstwa rozwijał podczas zdobywania kolejnych oznak GOT i uzyskując uprawnienia „Przodownika GOT”, Instruktora Turystyki Narciarskiej, pilota wycieczek i inne.

W roku 1980 uzyskał uprawnienia do prowadzenia wycieczek po Tatrzańskim Parku Narodowym a w roku 1988 został „Przewodnikiem Tatrzańskim”. Jego szczególne zamiłowanie stanowiła topografia. Znał panoramy niemal wszystkich pasm i pasemek Tatrzańskich i Beskidzkich, po których z lubością oprowadzał grupy, jak również kolegów i znajomych. Przez wiele lat projektował trasy dla uczestników Młodzieżowego Zlotu im. Elfrydy i Czesława Trybowskich i zawsze w nim uczestniczył. Był stałym pielgrzymem Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników Turystycznych do Królowej Polski na Jasną Górę. Zmożony chorobą nie mógł w tym roku udać się do Matki Bożej, to Ona przyszła do Niego i kiedy uczestniczyliśmy we Mszy św w jasnogórskiej bazylice, dotarła do nas smutna wiadomość, że pod przewodnictwem Królowej Polski udał się na wieczną pielgrzymkę „niebieskimi szlakami”.

Za swe oddanie pracy zawodowej został odznaczony „Odznaką Przodujący Kolejarz”. Jako przewodnik turystyczny solidnie wypełniał obowiązki wynikające z przysięgi przewodnickiej „… pełnił swoje obowiązki sumiennie i starannie, był rzecznikiem krzewienia wiedzy o swoim regionie i o Polsce... godnie reprezentował swoje Koło Przewodnickie w Rabce Zdroju, w którym, przez kilka kadencji pełnił funkcję przewodniczącego. Za wkład pracy w rozwój i promocję turystyki został uhonorowany min. Złotą Honorową Odznaką PTTK, Dyplomami Zarządu Głównego PTTK i Marszałka województwa Małopolskiego i wielu innymi.

Działalność przewodnicka śp. Kol. Władysława została doceniona i jego nazwisko znalazło się wśród 856 przewodników w kraju odznaczonych „Odznaką Honorową Zasłużony Przewodnik PTTK” . Niestety Jego śmierć zmniejszyła stan uhonorowanych tym odznaczeniem do 759 przewodników.

Dziękuję wielebnym kapłanom za sprawowaną ostatnią posługę dla naszego kolegi. Wszystkim tu zgromadzonym, kolegom z pracy, przyjaciołom, sąsiadom, bliskim i krewnym; za udział, za okazaną solidarność i oddany szacunek naszemu zmarłemu koledze. Z serca dziękuję kolegom z innych kół przewodnickich, w tym z Koła Przewodników z pocztem sztandarowym z Nowego Sącza, członkowi Krajowego Samorządu Przewodnickiego i równocześnie prezesowi Małopolskiego Samorządu Przewodnickiego koledze Wiesławowi Piprkowi, Zarządowi Oddziału PTTK w Rabce Zdroju z prezesem Panem Janem Ceklarzem, wreszcie moim koleżankom i kolegom z Oddziału PTTK i Koła Przewodników w Rabce Zdroju.

Żegnaj drogi przyjacielu, przybyło nas tu dzisiaj wielu
tych co Ciebie dobrze znali, bo z Tobą po górach chadzali.

Byłeś pełen życzliwości, choć w życiu mało zaznałeś radości.
Życie Cię nie rozpieszczało, ciągle kogoś brakowało.

Największej straty doznałeś, kiedy Zosię pochowałeś,
Żonę swoją ukochaną, całkowicie Ci oddaną.

Córeczkę od Niej dostałeś, na Nią swą miłość przelałeś.
Serce się nam dzisiaj kraje, Basia z ojcem się rozstaje.

Łzy się same w oczy cisną, chyba z serca krew wycisną,
Z bólu, żalu i tęsknoty, do życia nie masz ochoty.

Kiedy jednak patrzysz z wiarą, wiesz, że Pan mierzy Swą miarą,
Wynagradza swych wybranych i przez siebie powołanych.

Czciłeś godnie Matkę Świętą, chodziłeś do Niej z pielgrzymką
i Ona Cię pokochała w dzień pielgrzymki Cię zabrała.

Pielgrzymuj niebiańskimi tam szlakami, sprawuj pieczę nad nami przewodnikami,
a ta ziemia Moszczenicka będzie teraz dla nas bliska.

W dzień pogrzebu 11 marzec 2015.        Tadeusz Uczniak
Pożegnanie...

Dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości pożegnania Władysława Worytki.Więcej informacji pod adresem:
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Piłsudskiego 1
tel/fax.(0-18) 267 73 17