Z życia Oddziału

64 Młodzieżowy Zlot Turystyczny PTTK64 Młodzieżowy Zlot Turystyczny PTTK
im. Elfrydy i Czesława Trybowskich

odbędzie się
w dniach 20-23 września 2017 roku
z zakończeniem w Amfiteatrze w Rabce-Zdrój przy ulicy Chopina.

„Wydarzenie współorganizowane przez Powiat Nowotarski”

REGULAMIN
64 MŁODZIEŻOWEGO ZLOTU TURYSTYCZNEGO PTTK
im. Elfrydy i Czesława Trybowskich
regulamin.pdf (70kB)1. Organizatorem Zlotu jest Oddział PTTK w Rabce Zdrój.

2. Cele Zlotu:
 • popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej,
 • poznawanie walorów krajoznawczych Beskidów,
 • poznawanie historii regionu, kultury oraz przyrody,
 • rozwijanie współpracy międzyszkolnej.
3. Termin Zlotu - Zlot odbędzie się w dniach 20-34 września 2017 roku - z zakończeniem w Amfiteatrze w Rabce-Zdrój przy ulicy Chopina.

4. Trasy Zlotu przebiegają przez Beskid Żywiecki, Orawę, Gorce i Beskid Wyspowy według załączonego spisu tras: jedno, dwu, trzy, i cztero-dniowych. Dopuszczalne są także trasy dowolne.

5. Uczestnicy załatwiają noclegi we własnym zakresie.

6. Uczestnictwo w Zlocie - w Zlocie mogą brać udział drużyny powyżej 3 osób, zgłoszone przez koła PTTK, koła SKKT-PTTK, szkoły, zakłady pracy, organizacje społeczne, rodziny oraz osoby niezrzeszone. Ze szkół podstawowych przyjmuje się tylko młodzież klas IV-VI. Dla szkół podstawowych wskazane są raczej trasy dwu i trzy-dniowe.

7. Zgłoszenia przyjmowane będą do środy - 20 września 2017 roku, w biurze Oddziału PTTK Rabka Zdrój ul. Piłsudskiego 1 (pisemnie!), wg dokładnie wypełnionych kart zgłoszeń; z podaniem organizatora i jego podpisem ( dla szkół konieczny podpis dyrektora), dokładnym przebiegiem trasy, z punktami wyjścia oraz miejscami noclegowymi. Przy zgłoszeniu należy dokonać wpłaty wpisowego gotówką w kasie Oddziału PTTK, przekazem pocztowym lub przelewem na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 80 8815 0002 0000 0016 8830 0001.

8. Przebieg Zlotu start drużyn z miejsc podanych w zgłoszeniu. Drużyny winny przejść całą trasę zespołowo. W miejscach noclegowych zaleca się organizowanie pogadanek turystycznych i śpiewanie piosenek. Drużyny muszą ubezpieczyć się obowiązkowo! (Obowiązek i koszt ubezpieczenia ciąży na uczestnikach zlotu lub instytucji zgłaszającej).

9. Zakończenie Zlotu - meta Zlotu w Amfiteatrze przy ulicy Chopina. Przyjmowanie drużyn od godz. 10-tej. Drużyny zgłaszające się w niepełnym składzie nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcowej. Zdyskwalifikowane będą także te drużyny, w stosunku do których będą zastrzeżenia w punktach noclegowych i na trasie, za rażące nieprzestrzeganie regulaminu i naganne zachowanie się na trasach. Przypomina się, że bezpośrednią opiekę nad młodzieżą szkolną sprawują wyznaczeni przez dyrekcję szkoły opiekunowie. Oficjalne zakończenie Zlotu odbędzie się w dniu 23.09.2017 r. o godzinie 13-tej, połączone z rozdaniem dyplomów i nagród dla drużyn oraz pucharów dla szkół.

10. Obowiązki uczestników - Zgłoszenie się na Zlot w terminie zgodnym z regulaminem ! Po dniu 20 września 2017 roku organizatorzy nie przyjmują już żadnych dodatkowych zgłoszeń – co z uwagi na sprawy organizacyjne będzie ściśle przestrzegane. Na Szlaku obowiązuje kultura, zasady ochrony przyrody, bezpieczeństwo, przejście trasy wspólne oraz zgłoszenie się na metę w pełnym składzie. Drużyny zobowiązane są do zbierania potwierdzeń terenowych w trakcie pokonywania odcinków zaplanowanej trasy zlotu ( uzyskane potwierdzenia stanowić będą dowód wiarygodności odbycia pieszej wędrówki zaplanowaną trasą oraz zdobycie określonej ilości punktów do GOT ).

11. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne wypadki oraz szkody wynikłe z udziału w zlocie, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

12. Zaleca się zdobywanie punktów na różne stopnie odznak GOT.

13. Świadczenia organizatorów i nagrody:
 • Dyplomy zlotowe dla drużyn.
 • Znaczek rajdowy dla każdego uczestnika.
 • Ciepły posiłek na mecie.
 • Potwierdzenie zdobycia punktów do GOT.
 • Puchary i upominki dla szkół.

14. Zlot odbędzie się BEZ WZGLĘDU NA POGODĘ!!!

15. Wpisowe: 7,00 zł. od uczestnika ( opiekunowie grup są zwolnieni z opłaty ).

16. Powrót uczestników zlotu należy zorganizować we własnym zakresie.

17. Informujemy, że po przybyciu na metę Zlotu, będzie możliwość wzięcia udziału w konkursach.OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ ROZPALANIA OGNISK NA TRASACH,
A ZWŁASZCZA W LESIE !!!

OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO
ORGANIZATORÓW


PROPONOWANE TRASY ZLOTU
(trasy.pdf 98kB)


Proponowane trasy
64 Młodzieżowego Zlotu Turystycznego
im. Elfrydy i Czesława Trybowskich
20- 23 września 2017 r.


/ trasy: jedno, dwu, trzy i cztero - dniowe /

Proponowane trasy przebiegają szlakami turystycznymi:

BESKIDU ŻYWIECKIEGO (BZ.02), ORAWY (BZ.07),
GORCÓW (BZ.05) oraz BESKIDU WYSPOWEGO (BZ.06)

/ kolor szlaków turystycznych na poszczególnych odcinkach
proponowanych tras oznaczono literami: C, N, S, Z oraz Ż:
C - czerwony, N - niebieski, S - czarny, Z - zielony, Ż - żółty /

Trasy jednodniowe:

Nr
trasy
Data Przebieg trasy Kolor
szlaku
Ilość pkt
do GOT

1/1 23.09 Rokiciny Podh. (PKP)Piątkowa GóraRdzawka b.szl., Ż 10 pkt

1/2 23.09 Olszówka – SkalisneGrzebieńRabka Zdrój S 11 pkt

1/3 23.09 Poręba Górna – Jasionów – MaciejowaRabka-Zdrój Z 12 pktTrasy dwudniowe:

Nr
trasy
Data Przebieg trasy Kolor
szlaku
Ilość pkt
do GOT

2/1 22.09 KowaniecBukowina ObidowskaObidowaStare Wierchy – Maciejowa (schr.) Z, C 21 30
pkt
23.09 Maciejowa (schr.)SłoneGrzebień – Przeł. p. GrzebieniemRabka Zdrój S, b.szl.,N 9

2/2 22.09 Bystra - Jordanów – NaprawaLuboń Mały – Luboń Wielki (schr.) C, N 23 34
pkt
23.09 Luboń Wielki (schr.)Rabka ZarytePrzeł. p. GrzebieniemRabka Zdrój N 11

2/3 22.09 Konina - Kudłoń – Turbacz (schr.) – Turbacz – Obidowiec – Stare Wierchy (schr.) S, Ż, C 30 39
pkt
23.09 Stare Wierchy (schr.) – Jaworzyna Ponicka – MaciejowaRabka-Zdrój C, Z 9Trasy trzydniowe:

Nr
trasy
Data Przebieg trasy Kolor
szlaku
Ilość pkt
do GOT

3/1 21.09 Łopuszna – Zarębek NiżniWysznia – Kiczora – Polana Gabrowa – Turbacz (schr.) N, S, C 20 44
pkt
22.09 Turbacz (schr.) – Turbacz – Turbaczyk„Orkanówka” - Niedźwiedź C, Z 13
23.09 Niedźwiedź – Poręba Wielka – OlszówkaMaciejowaRabka-Zdrój N 11

3/2 21.09 OrawkaPająków WierchPodszkle – BukowinaŻeleźnicaBielanka Górna Ż, N 21 50
pkt
22.09 Bielanka GórnaJaniłówka – Przeł. SieniawskaObidowaSkałka – Stare Wierchy (schr.) N 20
23.09 Stare Wierchy (schr.) – Jaworzyna Ponicka – MaciejowaRabka Zdrój C, Z 9Trasy czterodniowe:

4/1 20.09 KrościenkoMarszałek – LubańOchotnica Dolna C, Z 23 81
pkt
21.09 Ochotnica DolnaJaworzyna Gorcowska – Gorc – Nowa PolanaRzeki Z, N 20
22.09 RzekiJaworzynka – Kudłoń – Przeł. Borek – Hala Turbacz – Turbacz (schr.) Ż 21
23.09 Turbacz (schr.) – Turbacz – Obidowiec – Stare Wierchy – MaciejowaRabka-Zdrój C 17


KARTA ZGŁOSZENIA
karta (.doc 40kB) / karta (.odt 16kB).......................................................................................................................................................
/ nazwa i adres organizacji zgłaszającej /


Zgłaszamy udział w 64 Młodzieżowym Zlocie Turystycznym PTTK im. E. i Cz. Trybowskich
organizowanym przez Oddział PTTK w Rabce-Zdrój w dniach 20 – 23 września 2017r.


Trasa nr .................. lub trasa dowolna ............................................................................................

Przebieg trasy: ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................


Lp Nazwisko i imię Rok
urodzenia
Adres
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Oświadczamy, że znane nam są warunki uczestnictwa w Zlocie Turystycznym................................................................
/ podpis osoby zgłaszającej - dyrektora szkoły /Wpisowe: .............. osób po 7.00 zł. razem ............................ zł.


Wpłaty dokonano dnia ..............................................,
 • przekazem pocztowym,
 • przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 80 8815 0002 0000 0016 8830 0001,
 • gotówką w kasie Oddziału PTTK..................................................................
/ pieczęć i podpis /                    
PRZEWIDZANE KONKURSY I ATRAKCJE TURYSTYCZNE PRZYGOTOWANE PRZEZ RATOWNIKÓW GOPR


ATRAKCJE
 • PRZEJŚCIE PO MOŚCIE LINOWYM
 • PRZEJAZD QUADEM Z RATOWNIKIEM
KONKURSY TURYSTYCZNE
 • GODZ. 12.00 TEST WIEDZY TURYSTYCZNEJ – STARUJĄ TRZY OSOBY Z DRUZYNY
 • GODZ. 12.30 – ROZBIJANIE NAMIOTU – STARTUJĄ TRZY OSOBY Z DRUZYNY
 • POKOWANIE PLECAKA NA CZAS – STARUJĄ DWIE OSOBY Z DRUZYNY
 • RZUT BUTEM TURYSTYCZNYM - STARTUJE JEDNA OSOBA Z DRUŻYNY
 • KONKURS PIOSENKI TURYSTYCZNEJ
KONKURSY ODBĘDĄ SIĘ W DWÓCH KATEGORIACH:
 1. SZKOŁY PODSTAWOWE
 2. GIMNAZJA I LICEA
PRZEWIDZANE ZAKOŃCZENIE GODZ. 14.00
PRZEWIDZANE KONKURSY I ATRAKCJE TURYSTYCZNE PRZYGOTOWANE PRZEZ RATOWNIKÓW GOPR


Info

Regulamin
Proponowane trasy
Karta zgłoszenia
Konkursy i atrakcje
SponsorzyZapraszamy serdecznie wszystkich miłośników turystyki górskiej do wzięcia udziału w organizowanym Zlocie.Dodatkowe informacje pod adresem:
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Piłsudskiego 1
tel/fax.(0-18) 267 73 17Sponsorzy
64 Zlotu

Urząd Miasta
Rabka-Zdrój
Herb Rabki-Zdrój

POWIAT
NOWOTARSKI
Herb Powiatu Nowotarskiego

Urząd Miasta
Mszana Dolna
Herb miasta Mszana Dolna

Wójt Gminy
Mszana Dolna
Herb Mszany Dolnej

Bank Spółdzielczy
Raba Wyżna
Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej

Grupa Podhalańska
GOPR
Rabka-Zdrój
GOPR

Gorczański Park
Narodowy
Gorczański Park Narodowy

Miejski Ośrodek
Kultury
Miejski Ośrodek Kultury

Patron medialny
Gorce 24
Gorczański Portal Informacyjny