Z życia Oddziału

65 Młodzieżowy Zlot Turystyczny PTTKPlakat 65 Zlotu

65 Młodzieżowy Zlot Turystyczny PTTK
im. Elfrydy i Czesława Trybowskich

odbędzie się
w dniach 19-22 września 2018 roku
z zakończeniem przy schronisku PTTK na Starych Wierchach.

REGULAMIN
65 MŁODZIEŻOWEGO ZLOTU TURYSTYCZNEGO PTTK
im. Elfrydy i Czesława Trybowskich
regulamin.pdf (99kB)1. Organizator: Oddział PTTK w Rabce Zdrój.

2. Cele Zlotu:
 • popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej,
 • poznawanie przyrody, historii i kultury regionu,
 • rozwijanie współpracy międzyszkolnej,
 • integracja dzieci i młodzieży z regionu.
3. Termin: 19-22 września 2018 roku, z zakończeniem przy Schronisku PTTK na Starych Wierchach.

4. Trasy: Trasy przebiegają przez Beskid Żywiecki, Orawę, Gorce i Beskid Wyspowy według załączonego spisu tras: jedno-, dwu-, trzy- i czterodniowych. Dopuszczalne są także trasy dowolne.

5. Noclegi: Uczestnicy Zlotu zapewniają sobie noclegi we własnym zakresie.

6. Uczestnictwo: - W Zlocie mogą brać udział drużyny powyżej 3 osób, zgłoszone przez koła PTTK, koła SKKT-PTTK, szkoły, zakłady pracy, organizacje społeczne, rodziny oraz osoby niezrzeszone. Dla szkół podstawowych rekomendowane są trasy dwu i trzy-dniowe.

7. Zgłoszenia: Zgłoszenia w formie przyjmowane będą do wtorku 18 września 2018 r., w biurze Oddziału PTTK Rabka Zdrój ul. Piłsudskiego 1.
Karta zgłoszenia musi zawierać nazwę instytucji zgłaszającej drużynę (dla szkół konieczny podpis dyrektora), dokładny przebieg trasy z punktami wyjścia oraz miejscami noclegowymi. Przy zgłoszeniu należy dokonać wpłaty wpisowego – gotówką w kasie Oddziału PTTK lub przekazem pocztowym albo przelewem na konto bankowe Oddziału PTTK: Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 80 8815 0002 0000 0016 8830 0001.

8. Wpisowe: 7,00 zł od uczestnika (opiekunowie grup są zwolnieni z opłaty). W przypadku rezygnacji z udziału w Zlocie uczestnik traci prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.

9. Przebieg Zlotu: Start drużyn z miejsc podanych w zgłoszeniach. Drużyny winny przejść całą trasę zespołowo.

10. Meta Zlotu: Schronisko PTTK na Starych Wierchach. Przyjmowanie drużyn od godz. 1000

11. Klasyfikacja drużyn: Suma punktów drużyny będzie wyliczana na sposobem: ilość dni x ilość uczestników x ilość zdobytych punktów GOT (ilość punktów, jaką można uzyskać na przebytej trasie).
Klasyfikacja ogólna szkół będzie podzielona na III kategorie wiekowe:
 • Kategoria I: klasy I-III szkoły podstawowej
 • Kategoria II: klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum
 • Kategoria III: szkoły średnie
Organizator Zlotu może zdyskwalifikować drużynę, której członkowie postępują niezgodnie z niniejszym regulaminem oraz ze względu na naganne zachowania w punktach noclegowych i na trasie.

12. W ramach wpisowego zapewniamy:
 • - dyplomy i puchary zlotowe dla drużyn,
 • - znaczek rajdowy dla każdego uczestnika,
 • - ciepły posiłek na mecie,
 • - puchary i upominki dla szkół,
 • - nagrody dla reprezentantów drużyn startujących w konkursach.
13. Program: Na zakończenie zlotu przewidziane są również konkursy turystyczne w trzech kategoriach wiekowych:
 • - kategoria I: klasy I - III szkoły podstawowej
 • - kategoria II: klasy IV – VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum
 • - kategoria III: szkoły średnie
Zaplanowane konkursy:
 • - test wiedzy geograficzno-turystycznej,
 • - przejście po moście linowym,
 • - rzut butem turystycznym na odległość,
 • - przeciąganie liny lub rozbijanie namiotu na czas.
W konkursach może wystartować maksymalnie pięciu reprezentantów danej drużyny. Za poszczególne miejsca przewidziane są nagrody.
Oficjalne zakończenie Zlotu odbędzie się w dniu 22.09.2018 r. o godzinie 14.00, będzie połączone z rozdaniem dyplomów i nagród dla drużyn oraz pucharów dla szkół.

14. Zlot odbędzie się bez względu na pogodę.

15. Obowiązki uczestników:
 • wszyscy uczestnicy Zlotu muszą się obowiązkowo ubezpieczyć. Obowiązek i koszt ubezpieczenia ciąży na uczestnikach Zlotu lub instytucji zgłaszającej,
 • zgłoszenie na Zlot w terminie zgodnym z regulaminem. Po dniu 18 września 2018 r. organizatorzy nie przyjmują już żadnych dodatkowych zgłoszeń,
 • przestrzeganie na szlaku zasad kultury, bezpieczeństwa i ochrony przyrody,
 • przejście trasy wspólnie oraz zgłoszenie się na metę w pełnym składzie. Drużyny zobowiązane są do zbierania potwierdzeń terenowych w trakcie pokonywania odcinków zaplanowanej trasy Zlotu (uzyskane potwierdzenia stanowić będą dowód wiarygodności odbycia pieszej wędrówki zaplanowaną trasą oraz zdobycie określonej ilości punktów GOT ). Zachęcamy do zdobywania punktów na różne stopnie odznak GOT,
 • bezwzględny zakaz rozpalania ognisk na trasach, zwłaszcza w lesie,
 • przestrzeganie poleceń kierownika trasy i postanowień niniejszego regulaminu.

16. Powrót: Uczestnicy Zlotu organizują powrót we własnym zakresie.

17. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne wypadki oraz szkody wynikłe z udziału w Zlocie, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. Przypominamy, że bezpośrednią opiekę nad młodzieżą szkolną sprawują wyznaczeni przez dyrekcję szkoły opiekunowie.

18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.


PROPONOWANE TRASY ZLOTU
(trasy.pdf 69kB)


Proponowane trasy
65 Młodzieżowego Zlotu Turystycznego
im. Elfrydy i Czesława Trybowskich
19- 22 września 2018 r.


Proponowane trasy jedno-, dwu-, trzy- i czterodniowe przebiegają szlakami turystycznymi:

 • GORCÓW (BZ.05),
 • BESKIDU WYSPOWEGO (BZ.06),
 • BESKIDU ŻYWIECKIEGO (BZ.02),
 • ORAWY (BZ.07)
Kolor szlaków turystycznych na poszczególnych odcinkach proponowanych tras oznaczono literami:
C - czerwony, N - niebieski, S - czarny, Z - zielony, Ż - żółty oraz BZ (bez znaków)

Trasy jednodniowe:

Nr
trasy
Data Przebieg trasy Kolor
szlaku
Ilość pkt
do GOT
1/1 2018-09-22 Rdzawka (stacja paliw) - Stare Wierchy (schr.) N 8
1/2 2018-09-22 Rabka-Zdrój - Maciejowa - Stare Wierchy (schr.) C 14
1/3 2018-09-22 Obidowa - Stare Wierchy (schr.) Z 4
1/4 2018-09-22 Olszówka - Jasionów - Stare Wierchy (schr.) Ż 13
1/5 2018-09-22 Poręba Górna - Stare Wierchy (schr.) Ż, Z 8
1/6 2018-09-22 Ponice - Maciejowa - Stare Wierchy (schr.) Z, C 12Trasy dwudniowe:

Nr
trasy
Data Przebieg trasy Kolor
szlaku
Ilość pkt
do GOT
2/1 2018-09-21 Nowy Targ (Kowaniec) - Bukowina Waksmundzka - Turbacz (schr.) Z 14 22
2018-09-22 Turbacz (schr.) - Turbacz - Obidowiec - Stare Wierchy (schr.) C 8
2/2 2018-09-21 Poręba Wielka - Poręba Wlk. (Koninki) - Turbacz (schr.) N 18 26
2018-09-22 Turbacz (schr.) - Turbacz - Obidowiec - Stare Wierchy (schr.) C 8
2/3 2018-09-21 Mszana Dolna - Przeł. Glisne - Luboń Wielki (schr.) - Rabka-Zdrój C, Z 20 34
2018-09-22 Rabka-Zdrój - Maciejowa - Stare Wierchy (schr.) C 14
2/4 2018-09-21 Lubomierz - Kudłoń - Przeł. Borek - Turbacz (schr.) S, Ż 23 31
2018-09-22 Turbacz (schr.) - Turbacz - Obidowiec - Stare Wierchy (schr.) C 8
2/5 2018-09-21 Rabka-Zdrój - Olszówka - Poręba Wielka - Poręba Wlk. (Koninki) - Turbacz (schr.) N 28 36
2018-09-22 Turbacz (schr.) - Turbacz - Obidowiec - Stare Wierchy (schr.) C 8Trasy trzydniowe:

Nr
trasy
Data Przebieg trasy Kolor
szlaku
Ilość pkt
do GOT
3/1 2018-09-20 Kasina Wielka PKS - Lubogoszcz (baza wypocz.) C, S 12 49
2018-09-21 Lubogoszcz (baza wypocz.) - Kasinka Mała - Szczebel - przeł. Glisne - Luboń Wielki (schr.) S, Z, C 23
2018-09-22 Luboń Wielki (schr.) - Rabka-Zdrój - Maciejowa - Stare Wierchy (schr.) Z, C 20
3/2 2018-09-20 Rzeki - Gorc - Przeł. Pod Przysłopem - Gorczańska Chata (schr.) BZ, N, Ż 19 46
2018-09-21 Gorczańska Chata (schr.) - Przeł. Pod Przysłopem - Pol. Gabrowa - Turbacz (schr.) Ż, Z, C 19
2018-09-22 Turbacz (schr.) - Turbacz - Obidowiec - Stare Wierchy (schr.) C 8
3/3 2018-09-20 Łopuszna - Bukowina Waksmundzka - Turbacz (schr) N 16 33
2018-09-21 Turbacz (schr) - Bukowina Obidowska - Łapsowa Polana (schr.) Ż, S, N 8
2018-09-22 Łapsowa Polana (schr.) - Bukowina Obidowska - Obidowa - Stare Wierchy (schr.) N, S, Z 9Trasy czterodniowe:

Nr
trasy
Data Przebieg trasy Kolor
szlaku
Ilość pkt
do GOT
4/1 2018-09-19 Krościenko - Marszałek - Lubań - Ochotnica Dolna C, Z 23 72
2018-09-20 Ochotnica Dolna - Gorc - Nowa Polana - Rzeki Z, N 20
2018-09-21 Rzeki - Kudłoń - Przeł. Borek - Hala Turbacz - Turbacz (schr.) Ż 21
2018-09-22 Turbacz (schr.) - Turbacz - Obidowiec - Stare Wierchy (schr.) C 8
4/2 2018-09-19 Przeł. Spytkowicka - Przeł. Nad Wąwozem - Polica - Hala Krupowa (schr.) N, C 27 86
2018-09-20 Hala Krupowa (schr.) - Cupel - Bystra - Jordanów C 21
2018-09-21 Jordanów - Naprawa - Luboń Mały - Luboń Wielki (schr.) C, N 18
2018-09-22 Luboń Wielki (schr.) - Rabka-Zdrój - Maciejowa - Stare Wierchy (schr.) Z, C 20


KARTA ZGŁOSZENIA
karta (.doc 22kB) / karta (.odt 16kB).......................................................................................................................................................
/ nazwa i adres organizacji zgłaszającej /


Zgłaszamy udział w 65 Młodzieżowym Zlocie Turystycznym PTTK im. E. i Cz. Trybowskich
organizowanym przez Oddział PTTK w Rabce-Zdrój w dniach 19 – 22 września 2018r.


Trasa nr .................. lub trasa dowolna ............................................................................................

Przebieg trasy: ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................


Lp Nazwisko i imię Rok
urodzenia
Adres
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Oświadczamy, że znane nam są warunki uczestnictwa w Zlocie Turystycznym................................................................
/ podpis osoby zgłaszającej - dyrektora szkoły /Wpisowe: .............. osób po 7.00 zł. razem ............................ zł.


Wpłaty dokonano dnia ..............................................,
 • przekazem pocztowym,
 • przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 80 8815 0002 0000 0016 8830 0001,
 • gotówką w kasie Oddziału PTTK..................................................................
/ pieczęć i podpis /                    
Info

Regulamin
Proponowane trasy
Karta zgłoszeniaZapraszamy serdecznie wszystkich miłośników turystyki górskiej do wzięcia udziału w organizowanym Zlocie.Dodatkowe informacje pod adresem:
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Piłsudskiego 1
tel/fax.(0-18) 267 73 17