Spotkanie pod pomnikiem Św. Jana Pawła w Sidzinie

Nieprzerwanie od kilku lat Koło Przewodników Turystycznych Oddziału PTTK Rabka w Rabce Zdróju, uczestniczy w akcji „Przewodnicy PTTK dzieciom. Akcja ta została zainicjowana przez Przewodniczącą Samorządu Przewodnickiego PTTK Województwa Małopolskiego Panią „Urszulę Ormicką. Starania o pozyskanie środków na ten cel czyni Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

Z uwagi na upływającą w roku 2020 setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła, dzieci przedszkolne z Sidziny udały się, pod przewodnictwem Tadeusza Uczniaka „Śladami Św. Jana Pawła po Sidzinie”. Przewodnik przybliżył dzieciom postać Świętego, wskazując miejsca i związane z nimi zdarzenia w których uczestniczył kardynał Karol Wojtyła-
(w kościele kardynał Karol Wojtyła udzielał Sakramentu Bierzmowania, dokonał koronacji Matki Boskiej Sidzińskiej, na Wielkiej Polanie odwiedzał uczestników oazy, brał udział w uroczystościach z okazji 100 rocznicy śmierci ks. Wojciecha Blaszyńskiego- Apostoła Podhala , wędrował okolicznymi szlakami turystycznymi.

Dzieci miały również możliwość poznania pracy przewodnika turystycznego
i muzealnego oraz samodzielnego przygotowania i tradycyjnego jedzenia. Największą „frajdą” dla dzieci był śnieg i możliwość tarzania się w nim, czemu sprzyjała piękna słoneczna pogoda

Skansenowy posiłek

Od kościoła dzieci przeszły pod pomnik św. Jana Pawła, „pod dębem” a następnie, dzięki finansowemu wsparciu Dyr. GOPSiT Pani Teresy Turowskiej, autokarem zostały podwiezione do Muzeum Kultury Ludowej- skansenu w Sidzinie. W Skansenie (w dwu grupach, na zmianę), pod nadzorem Pani Jadwigi Czarnej- dyrektorki Skansenu i Pani Danuty Tempki- przewodniczki, przygotowywali ciasto do wypieku tradycyjnych placków na blasze zwanych „rusokami”, które złożyły się skansenowy posiłek:tradycyjne placki z blachy z masłem i serkiem, „skansenowy hot-dog”, ciastka, kawa zbożowa z mlekiem, herbata.

W tym czasie druga grupa, pod przewodnictwem Tadeusza Uczniaka, zwiedzała zabytkowe obiekty. Na wystawie twórczości ludowej, dzieci oglądnęły płaskorzeźbę św. Jana Pawła, dzieło ludowego rzeźbiarza.


Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe certyfikaty.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

X